İletişim

 

 

Trakya Birlik Yeni Logo

GENEL KURUL İLANI

S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ

KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

EDİRNE

 

          Birliğimizin 2022/2023 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10/01/2024tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 10.30’ da Edirne Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda  yapılacaktır.

           Birinci toplantıda nisap sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı Anasözleşme’nin 27’nci ve 31’inci Maddeleri hükümlerine göre 18/01/2024 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 10.30’ da Edirne Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda yapılacaktır.

           Sayın Temsilcilerin aşağıdaki Gündemde yazılı konuları görüşüp karara bağlamak üzere belirli gün ve saatte toplantıya gelmeleri rica olunur.                                                                                                             

                                                                                                 YÖNETİM  KURULU

 

                                                   GÜNDEM

 

1- Açılış ve Genel Kurul Divanı’nın teşkili,  

2- Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz için saygı duruşu, İstiklal Marşı, 

3- 2022/2023 iş yılı Yönetim Kurulu Çalışma Raporları, Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, incelenerek müzakeresi,

4- 2022/2023 dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşunca hazırlanan raporun görüşülüp, karara bağlanması,

5- 2022/2023 iş yılı Yönetim Kurulu Çalışma Raporları, Bilanço ve Gelir Tablolarının oya sunulması, Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurulca ibra edilmesi ve 2022/2023 iş yılı faaliyetleri neticesinin karara bağlanması, 

6- 2023/2024 iş yılı Bütçe ve Yıllık Çalışma Programının görüşülmesi ve karara bağlanması,

7- Birliğin kısa-orta ve uzun vadeli çalışma politika ve stratejilerini ihtiva eden Trakya Birlik 2033 Strateji Belgesinin görüşülerek karara bağlanması,

8- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nün 29.12.2022 tarih, E-95330207-251.02-00081414839 2022/5 sayılı genelgesine istinaden, Bakanlıkça hazırlanarak Birliğimiz Yönetim Kurulu kararıyla intibakı sağlanan ve tescili gerçekleştirilen Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Örnek Anasözleşmesi’nin Genel Kurul’un bilgisine sunulması,

9- Birliğimiz Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek olan huzur hakkı ile harcırah tutarlarının görüşülerek karara bağlanması ve Genel Müdür’e ödenecek aylık ücret ile diğer parasal haklar ile ilgili Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

10- Birlik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla: Birlik fonlarının kullanılması, kredi alma, ipotek işlemleri, kredi kullandırma, Kooperatiflere hizmet bedeli ödenmesi, birlik mamullerinin satışı, şirket kurma ve kurulu şirketlere ortak olma, alım satım faaliyetlerinde bulunma vb. konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususlarının görüşülüp karara bağlanması,

11- Yönetim kurulunca hazırlanmış olan “İnsan Kaynakları” ve “Satınalma” Yönetmeliklerinde yapılacak değişikliklere ait raporların görüşülerek karara bağlanması,

12- Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Şirketi kurulması ve Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk İşletmesi kapsamında yapılacak yatırımlarla ilgili olarak Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususlarına ait hazırlanan raporun görüşülerek karara bağlanması,

13- Gayrimenkul alım ve satım işlerinin BirliğimizSatınalma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda karara bağlanması,

14- İmalat ve inşaat işlerinin Birliğimiz Satınalma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda karara bağlanması,

15- Entegre Tesislerimiz ile Karacabey Yağ Fabrikamıza 2023/2024 iş yılında yapılacak yatırımlarla ilgili hazırlanan raporların görüşülmesi ve karara bağlanması,

16- Kooperatiflerimizde 2023/2024 iş yılında yapılacak yatırımlarla ilgili hazırlanan raporun görüşülmesi ve karara bağlanması,

17- Bağımsız denetlemeyi yapacak kuruluşun ve denetçi ücretinin belirlenmesi,

18- Dilek ve temenniler, kapanış.

                       

 

                         

 

=====================================================================

 

                                                                    -İLAN-

                                     S.S. 132 SAYILI BABAESKİ YAĞLI TOHUMLAR

                                                   TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ

                                                        BAŞKANLIĞI'NDAN

     *Kooperatifimizin 2023/2024 Hammaliye ihalesi; Hammaliye ihale şartnamesi dahilinde kapalı zarf usulü teklif alınmak suretiyle yapılacaktır.

   *Hammaliye ihalesi ile ilgili son teklif verme süresi 28 Temmuz 2023 Cuma günü saat:17:30 'dur.

     *Alınan teklifler 31 Temmuz 2023 Pazartesi günü saat 11:00'de Kooperatifimiz Hizmet Binası'nda yönetim kurulumuz tarafından değerlendirilerek karara bağlanacaktır.

    *Hammaliye ihalesi ile ilgilenenlerin bu iş ile ilgili şartnameyi kooperatifimizden temin etmeleri mümkündür.

     *Kooperatifimiz 2886 Sayılılı ihale kanununa tabi olmadığından, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine dilediği bedelle vermekte serbesttir.

          İlgililere önemle duyurulur...

 

                                                                          S.S.132 Sayılı Babaeski Yağlı Tohumlar 

                                                                                    Tarım Satış Kooperatifi

                                                                                          Yönetim Kurulu 

 

 

AYÇİÇEK RESİMLERİ

                                                          

   ORTAKLARIMIZA DUYURULUR!!!!

 

- REKOLTE BEYANNAME İLANI - 

            Kooperatfimiz ortaklarının 2023 / 2024  ayçiçek üretim  sezonu için Rekolte beyanname kabul işlemleri 01 Haziran - 25 Temmuz tarihleri arasında  yapılacaktır.  

    *Rekolte beyannamesi  kabulünde öncelikli olarak yeni tarihli “ÇKS belgeleri” talep edilecek, ÇKS belgesi ibrazı mümkün olmayan durumlarda güncel “Çiftçilik Belgesi” ibrazı istenecek, ÇKS belgesi veya çiftçilik belgesinde yer alan ekim alanları ile fiili ekim alanları arasında fark olması durumunda ise ekim alanı farklılıkları için muhtarlıklardan onaylı belge istenecektir.

     *Rekolte beyannamesi kabulleri sadece kooperatif binasında bizzat başvurarak yapılacaktır.

   *Ayrıca 2023-2024 iş yılında yeni ortak olmak isteyen ayçiçeği üreticilerinin, rekolte beyan tarihinin son günü olan 25.07.2023 tarihine kadar kooperatiflerimize ön başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 

                                                                                                 YÖNETİM KURULU